Aplikacja „Fundus”

„Fundus” to program inwestycyjny, którego celem jest umożliwienie inwestorom indywidualnym prowadzenia własnych inwestycji. Łacińska nazwa oznacza „Fundusz”, która reprezentuje istotę aplikacji.

Termin ten jest łatwy do zapamiętania w wielu krajach, w których słowo to wywodzi się z łaciny: fund, fundusz, фонд itp.

Screener

Screener umożliwia filtrowanie instrumentów zgodnie z preferencjami użytkownika. Do filtrowania dostępne są tylko opisowe parametry spółki i podstawowe wskaźniki, ponieważ celem aplikacji jest wspieranie inwestowania w wartość. Inwestor może wybrać interesujący go instrument i dodać go do portfela lub przejść do okna danego instrumentu.
Widok screeneru

Ustawienie tabeli

Ponieważ tabela jest głównym elementem aplikacji, istnieje możliwość dostosowania jej do indywidualnych potrzeb konkretnego użytkownika. Wybrane parametry można zapisać jako szablony.
Widok ustawień tabeli

Informacja o instrumencie

Okno instrumentu pokazuje ogólną informacje o instrumencie, wykres ze zmianą ceny dla wybranego okresu oraz instrumenty podobne do aktualnie wyświetlanego. Do bardziej pogłębionej analizy służy wkładka ze sprawozdaniem finansowym, w którym inwestor może zapoznać się ze sprawozdawczością emitenta instrumentu.
Widok Informacji o instrumencie

Opis emitenta

Każda spółka zawiera opis, w którym podana jest historia działalności emitenta, a także główne kierunki jego działalności.
Widok opisu emitenta

Widok portfelów

Widok portfela przedstawia portfele utworzone przez inwestora w formie kart. Każda z kart prowadzi do okna określonego portfela.
Widok portfelów

Statystyka portfela

Dla każdego portfela dostępne są dane fundamentalne w postaci danych tabelarycznych (podobnie jak w widoku screenera), a także dane statystyczne w postaci diagramów. Okno umożliwia również dodanie nowego instrumentu do portfela.
Widok statystyki portfela

Pozycje

W poszczególnych zakładkach widok pozycji pokazuje otwarte i zamknięte pozycje złożone przez inwestora na wybranym portfelu (dla każdego portfela istnieje osobna zakładka).
Widok pozycji

Wiedza

Aplikacja jest przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, dlatego została stworzona baza wiedzy, w której inwestor może poszerzać swoją wiedze w wartościowemu inwestowaniu.
Widok wiedzy

Artykuł

Artykuł ma postać prostej strony tekstowej.
Widok artykułu
Zrobiono

latem 2023

Zaprojektował

Arsen Mosiichuk

Zredagowała

Weronika Jabłecka