Logo „State of the Map Europe 2024” — proces

Przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji logo zaprojektowałem 8 wersji.

1

Pierwsza wersja

2

Druga wersja

3

Trzecia wersja

4

Czwarta wersja

5

Piąta wersja

6

Szósta wersja

7

Siódma wersja

8

Finalna wersja
Projektował

Arsen Mosiichuk

Zredagowała

Weronika Jabłecka